TANULÁSTÁMOGATÓ DIGITÁLIS ALKALMAZÁSOK

TANULÁSTÁMOGATÓ DIGITÁLIS ALKALMAZÁSOK

30 órás pedagógus-továbbképzés (20 kontaktóra és 10 óra online képzés)

MI A KÉPZÉS CÉLJA?

Általános iskolai és középiskolai pedagógusok tanulástámogató digitális módszertani eszköztárának a bővítése, IKT-kompetenciájának a fejlesztése.

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Általános iskolai (alsó és felső tagozat) és középiskolai tantestületeknek egyaránt ajánljuk függetlenül a pedagógusok szakjától.

MILYEN FŐBB TARTALMI ELEMEI VANNAK A KÉPZÉSNEK?

A képzésen a résztvevők foglalkoznak

  • a digitális kommunikáció, a digitális szövegalkotás, a digitális szövegek és tankönyvek olvasásának, valamint feldolgozásának stratégiáival,
  • a tanulást segítő honlapok kritikai használatával,
  • a digitális tanulási stratégiákat fejlesztő korszerű módszertani eljárásokkal,
  • multimédiás kooperatív gyakorlatokkal és a digitális alkalmazásokra épülő értékelés lehetőségeivel.

A képzés olyan módszertani eszköztárat kínál, mely heterogén tanulócsoportokban különböző tanulási stílusú tanulók differenciált fejlesztését segíti, és hozzájárul a virtuális tanulási környezetben történő egyéni és társas tanulás élményszerűségének a növeléséhez. A pedagógusok tanulásfejlesztő digitális tananyagok kidolgozásában is részt vesznek.

MIÉRT AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

A képzésen részt vevő pedagógusok saját munkájukban válnak képessé a megismert, a tanulók egyéni és társas tanulását hatékonyan segítő digitális módszertani eljárások alkalmazására, továbbá nagyobb gyakorlottságra tesznek szert ezek alkalmazásában és használatuk révén a tanulói ösztönzésben.