TANULÁST TÁMOGATÓ ÉRTÉKELÉS

TANULÁST TÁMOGATÓ ÉRTÉKELÉS

30 órás pedagógus-továbbképzés (20 kontaktóra és 10 óra online képzés)

MI A KÉPZÉS CÉLJA?

Annak tudatosítása, hogy a pedagógiai interakciók nagy része hordoz értékelő elemeket, melyek lehetősége és felelőssége óriási a tanulók személyiségfejlesztésében, én-képük alakulásában, a tanuláshoz, az iskolához való viszonyuk minőségének változásában. A képzés ehhez kínál széles módszertani eszköztárat.

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST? 

Elsősorban tanító és tanár kollégáknak ajánljuk, de jól hasznosítható a fejlesztőpedagógiai és gyógypedagógiai gyakorlatban is.

MILYEN FŐBB TARTALMI ELEMEI VANNAK A KÉPZÉSNEK?

A résztvevő megismerkedik az értékelési módszerek széles repertoárjával, melynek gyakorlati alkalmazáshoz a tervezés tanulást támogató megközelítésének megismerése szolgál.

MIÉRT AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

A tanulást támogató értékelés

  • folyamatosan követi és segíti a tanulási folyamatot, s ezáltal lehetőség nyílik a tanulóhoz igazodó további lépések megtervezésére,
  • arra épít, hogy a diák maga is aktív szereplő, részt vesz az értékelési folyamat megtervezésében, kivitelezésében,
  • nem csupán az ismeretek reproduktív számonkérésére szolgál, hanem lehetőséget teremt a fejlesztendő kompetenciák változásának megismerésére is, hiszen a cél a tudás létrehozása és nem annak reprodukálása,
  • életszerű, reális helyzetekben történik, utalva az iskolán kívüli szituációkra, valós problémahelyzetekre,

Az értékelés efféle megközelítése azért is támogatja a tanulási folyamatot, mert nem csupán megállapításokat akar tenni a tanuló teljesítményéről, hanem hozzájárul annak fejlesztéséhez.