TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS TECHNIKÁK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TANTÁRGYAKBAN

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS TECHNIKÁK A TERMÁSZETTUDOMÁNYOS TANTÁRGYAKBAN

30 órás pedagógus-továbbképzés

MI A KÉPZÉS CÉLJA?

A képzés felkészíti a természettudományos tantárgyakat tanító pedagógusokat szaktárgyuk problémaközpontú, különféle kollaboratív tevékenységeken és interakciókon alapuló tanítására. Olyan, a gyakorlatban közvetlenül, illetve adaptációt követően felhasználható módszereket, eszközöket és segédanyagokat nyújt a részvevők számára, amelyek birtokában képesek tanítványaik tanulását – a hagyományos verbális és tényközlő módszerekkel szemben – az aktív tanulás elvei szerint megtervezni, megszervezni, valamint a hozzá kapcsolódó oktatási anyagokat elkészíteni. A különböző tanulási stratégiák, az együttműködésen alapuló offline és online tevékenységekhez kötött módszerek kiemelten támogatják a tanulók gondolkodásfejlesztését, a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzését.

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST? 

Az 5-12. osztályokban természettudományos tantárgyakat tanító pedagógusoknak, aki fontosnak tartják a tanulók tanulásának támogatását probléma- és kutatásalapú módszerek alkalmazásával.

MILYEN FŐBB TARTALMI ELEMEI VANNAK A KÉPZÉSNEK?

A képzés aktivitáson alapul, minden tevékenységet rövid elemzés, adaptálás és reflexió követ. A képzés 3 tartalmi részre tagolódik:

A tematikai egységek feldolgozása négy horizontális elv érvényesítésének figyelembe vételével valósul meg:

  • a természettudományos tantárgyak tanulása nem nélkülözheti az interdiszciplináris szemléletet;
  • a természettudományos tartalmak eredményes tanulásához kooperatív-kollaboratív módszerek szükségesek, amelyben a tanulók egymás tudását támogatják, fejlesztik szaktanári facilitálás mellett;
  • a nyomtatott taneszközök (kiemelten a tankönyv) hatékonyan segíthetik a természettudományok tanulását megfelelő módszertani kultúrával;
  • a differenciált tanulói igényekhez körültekintően alkalmazkodóan megválasztott digitális módszerek hatékonyan támogathatják a természettudomány-tanulást.

MIÉRT AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Mert a pedagógusok

  • tapasztalati úton fedezik fel a problémákból kiinduló tanulás módszereit,
  • olyan képességeket sajátíthatnak el, amelyek támogatják az egyes módszerek adaptálást, továbbfejlesztését a saját tanítási gyakorlatukba,
  • érdekeltté tudják tenni a tanulókat a tanulási tevékenységekben, így pozitív élményekhez juttatják őket és alkalmasabbá válnak a tanulásra.