A SZÖVEGÉRTÉS MINT TANULÁSI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE

A SZÖVEGÉRTÉS MINT TANULÁSI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE

30 órás pedagógus-továbbképzés (20 kontaktóra és 10 óra online képzés)

MI A KÉPZÉS CÉLJA?

A pedagógus-továbbképzés célja a pedagógusok módszertani eszköztárának bővítése, amellyel képesek lesznek saját tantárgyuk keretében heterogén tanulócsoportban a tanulók szövegértési kompetenciáját hatékonyan fejleszteni.

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Általános iskolai (alsó és felső tagozat) és középiskolai teljes tantestületeknek ajánljuk függetlenül a pedagógusok szakjától.

MILYEN FŐBB TARTALMI ELEMEI VANNAK A KÉPZÉSNEK?

A képzésen a résztvevők foglalkoznak:

  • a különböző típusú nyomtatott és digitális szövegek feldolgozási stratégiáival,
  • a különféle szövegértő olvasási módok (az értő, értelmező, kritikai, kreatív stb. szövegértő olvasás) differenciált fejlesztését támogató egyéni és társas tanulási technikákkal,
  • a heterogén tanulói csoportokban alkalmazható szövegértés-fejlesztő kooperatív tanulási eljárásokkal,
  • a szövegértési gyakorlatok és feladatlapok összeállításával, valamint
  • ezek értékelésével;
  • a hazai és a nemzetközi kompetenciamérések feladattípusaival, az eredmények pedagógiai tanulságaival.

MIÉRT AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

A résztvevők saját iskolai nevelési munkájukban képesek lesznek alkalmazni a megismert szövegértés-fejlesztő módszertani eljárásokat heterogén tanulócsoportokban, egyéni és társas munkaformákban. A képzés során megismert tanulástámogató gyakorlatok hozzájárulnak a tanórák játékosságának és élményszerűségének, a tanulók tanulási eredményének a növeléséhez, a tanulók szövegértési képességének differenciált fejlesztéséhez.