SZOCIÁLIS ÉS ÉRZELMI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE (SZÉF) ISKOLAI KERETEK KÖZÖTT

SZOCIÁLIS ÉS ÉRZELMI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE (SZÉF) ISKOLAI KERETEK KÖZÖTT

30 órás pedagógus-továbbképzés

MI A KÉPZÉS CÉLJA?

Olyan szakemberek képzése, akik nevelő-oktató munkájuk során képesek magas színvonalon, hatékonyan fejleszteni a különböző életkorú (általános és középiskolás) gyerekek szociális és érzelmi készségeit, képességeit a tanítási órákon és az azokon kívüli tevékenységek során.

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

A képzést iskolapszichológusoknak, tanítóknak, tanároknak, fejlesztő- és gyógypedagógusoknak ajánljuk.

MILYEN FŐBB TARTALMI ELEMEI VANNAK A KÉPZÉSNEK?

A képzés felkészít a szociális és az érzelmi képességek, készségek, a befogadó- és a kifejezőképesség, a különböző motívumok fejlesztésére. Segítséget nyújt a játék különböző típusainak, a játékos feladatok, valamint az internet és a digitális média nyújtotta lehetőségek pedagógiai munka során történő alkalmazásához.  A továbbképzés hozzájárul – mind a gyerekek, mind a pedagógusok – önismeretének, reflexivitásának és önreflexivitásának fejlődéséhez, illetve a különböző társas problémák iránt való érzékenységhez és hatékony kezeléséhez. 

MIÉRT AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Napjainkban egyre több pedagógiai és pszichológiai vizsgálat eredménye hívja fel a figyelmet arra, hogy a személyiség különböző – kognitív, szociális, emocionális – területeinek intézményes keretek között történő fejlesztése – műveltségi területtől függetlenül – különböző fejlesztő játékok, az internet és a digitális média nyújtotta lehetőségek alkalmazása mellett még hatékonyabbá, eredményesebbé tehető.