MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉS AZ EGÉSZ NAPOS NEVELÉSRE

MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉS AZ EGÉSZ NAPOS NEVELÉSRE

30 órás pedagógus-továbbképzés (20 kontakt és 10 online óra)

MI A KÉPZÉS CÉLJA?

A továbbképzés I. szakasza felkészíti az általános iskolai pedagógusokat az egész napos iskola szervezésére és módszertani hátterének megismerésére.  A II. szakasz során a közösség-alakítási módszereket és az együttnevelési stratégiát hatékony technikákkal bővítik és rendszerezik. Saját élményű gyakorlatokon keresztül szereznek ismereteket a „művészeti nevelés mint transzferálható tudás” programról, s ennek beépíthetőségéről az oktatási-nevelési folyamatba.

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Elsősorban tanító és tanár kollégáknak ajánljuk, de jól hasznosítható a fejlesztőpedagógiai és gyógypedagógiai gyakorlatban is.

MILYEN FŐBB TARTALMI ELEMEI VANNAK A KÉPZÉSNEK?

A főbb tematikai egységek az I. szakaszban: az egész napos iskola szervezése, az egész napos iskola módszertani hátterének megismerése. A II. szakaszban a közösségfejlesztési módszerek, stratégiák megismerése történik, majd az integrált, művészettel nevelés tervezése valósul meg az intézmény tantestületi munkájába adaptálható módon.

MIÉRT AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Mert a részt vevő pedagógusok az optimális fejlesztést biztosító egész napos iskola megvalósításához kapnak adaptálható, kipróbált modelleket. A továbbképzés végére a résztvevők a saját intézményre tervezett művészettel való nevelési programot adaptálható módon viszik saját tantestületi gyakorlatukba.