Mérés-értékelés


Az ELTE a bevont iskolák esetében saját kutatási tervet dolgozott ki a projekt céljaihoz kötődően.

Kérdéseink a korai iskolaelhagyáshoz kapcsolódó, nemzetközi szinten is jelentősnek ítélt tényezők megragadására irányulnak:

  • milyen tanulási környezet jellemzi a képzésbe bevont iskolákat: a korai iskolaelhagyás szempontjából milyen rizikó- és védőfaktorok azonosíthatók?
  • a különleges figyelmet igénylő tanulók tanulásának támogatásához milyen támogató eszköztára van a pedagógusnak? Ez milyen módon, milyen tényezők hatására és milyen területeken változik?

A vizsgálat célcsoportjai: intézményvezetők, pedagógusok, tanulók.

A vizsgálati keret: elektronikus kérdőív (vezető, pedagógus) elektronikus tanulói kérdőív; esettanulmányok kisebb mintán (órai megfigyelés, interjúk), dokumentumok (fejlődési tervek).

A mérés-értékelés program tagjai

Fehérvári Anikó programvezető

Rapos Nóra programvezető-helyettes

Kurucz Orsolya programkoordinátor