KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ TANULÓK TÁMOGATÁSA

KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ TANULÓK TÁMOGATÁSA

30 órás pedagósus-továbbképzés

MI A KÉPZÉS CÉLJA?

A képzés fő célja, hogy felkészítse a résztvevőket a különleges bánásmódot igénylő tanulók adekvát pedagógiai támogatására.

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

A képzést elsősorban tanító és tanár kollégáknak ajánljuk, de jól hasznosítható fejlesztő pedagógiai és gyógypedagógiai gyakorlatban is.

MILYEN FŐBB TARTALMI ELEMEI VANNAK A KÉPZÉSNEK?

A képzés témakörei:

  • a különleges bánásmódra való jogosultság jelzése, a tipikus-atipikus fejlődésmenet kapcsolódó kérdéseinek értelmezése,
  • az ellátási kategóriákon beüli kritériumok, főfogalmak megközelítése,
  • a széles körű csoportmunka társszakmákkal való együttműködésének feltételrendszere, intézményi és szakmaközi kapcsolódási pontok hatékony megtalálása,
  • a sajátos nevelési igény, illetve BTMN ellátási kategóriába sorolt tanulók egyéni és csoportos tanulásnak támogatása.

A résztvevőknek lehetőségük nyílik az átadott tartalmakhoz kapcsolódó önálló kérdésfelvetésre, probléma-feldolgozásra egyéni és csoportos formában is.

MIÉRT AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

A képzés során a résztvevők felkészülhetnek a különleges bánásmódot igénylő tanulók szükségleteinek azonosítására, pedagógiai megsegítésére, támogatására. Megismerkedhetnek számos pedagógiai módszerrel és eszközzel, amelyek adekvát alkalmazása hozzájárulhat a lemorzsolódás csökkentéséhez. Olyan ismeretek és kompetenciák megszerzésére nyújtunk lehetőséget, melyekkel a pedagógusok képesek a heterogén tanulói csoportok kezelésére, a sajátos bánásmódot igénylő tanulók befogadására és megtartására az osztályközösségben.