FORMANYOMTATVÁNYOK PEDAGÓGUSOKNAK

  • A szövegértés mint tanulási képesség fejlesztése
  • A tanulástámogató kommunikáció fejlesztése
  • Tanulástámogató digitális alkalmazások

  • A tanulók digitális szövegértési és szövegalkotási tevékenységeinek és képességeinek fejlesztési módszerei. Tudatos eligazodás a világhálón elérhető szövegekben
  • Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel, sajátos nevelési igénnyel küzdő, és hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás módszertana
  • Drámapedagógia: felkészítés dramatikus módszerek és technikák alkalmazására a nevelő-oktató munkában
  • Iskolaelhagyás csökkentése pozitív, preventív pszichológiai szemlélettel
  • Játékok szerepe és eredményes használata a hatékony pedagógiai fejlesztésben
  • Különleges bánásmódot igénylő tanulók támogatása
  • Vizuális kommunikáció az oktatásban