JÁTÉKOS ANYANYELVI NEVELÉS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN

JÁTÉKOS ANYANYELVI NEVELÉS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN

30 órás pedagógus-továbbképzés (20 kontakt és 10 online óra)

MI A KÉPZÉS CÉLJA?

Az ismeretek bővítése az anyanyelvi nevelés különböző részterületein alkalmazható játékok megismerésével és kipróbálásával, a játékos foglalkozások irányításának gyakorlásával. A képzés résztvevői a már alkalmazott játékaikat megosztják kollégáikkal, valamint új játékok megismerésével tapasztalatokat szereznek játékos foglalkozástervek kidolgozásában és irányításában is.

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Elsősorban tanító és tanár kollégáknak ajánljuk, de jól hasznosítható a fejlesztőpedagógiai és gyógypedagógiai gyakorlatban is.

MILYEN FŐBB TARTALMI ELEMEI VANNAK A KÉPZÉSNEK?

A főbb tematikai egységek: játékismeret és alkalmazás, játékos foglalkozástervek kidolgozása és lebonyolítása, játékos tanulási környezet kialakítása.

MIÉRT AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Mert a részt vevő pedagógusok

− a játékos anyanyelvi nevelés lehetőségeit saját élményű gyakorlatokkal bővíthetik;

− a mindennapi gyakorlatban használható, és a nyelvi, gondolkodási fejlettséget figyelembe vevő játékgyűjtemény kompetens tervezőiként térnek vissza a tantestületekbe.