ISKOLAELHAGYÁS CSÖKKENTÉS POZITÍV, PREVENTÍV PSZICHOLÓGIAI SZEMLÉLETTEL

ISKOLAELHAGYÁS CSÖKKENTÉS POZITÍV, PREVENTÍV PSZICHOLÓGIAI SZEMLÉLETTEL

30 órás pedagógus-továbbképzés

MI A KÉPZÉS CÉLJA?

A résztvevők megismertetése az iskolai siker társadalmi összefüggéseivel, az iskolai kudarcok, az iskolai lemorzsolódás okaival, az alap- és középfokú köznevelési intézményekben lemorzsolódással veszélyeztetett, valamint különös figyelmet és bánásmódot igénylő tanulók egyéni sajátosságaira alapozott, megfelelő ütemű, folyamatos, integrált közegben történő nevelésére.

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Általános iskolai (alsó és felső tagozat) és középiskolai teljes tantestületeknek ajánljuk függetlenül a pedagógusok szakjától.

MILYEN FŐBB TARTALMI ELEMEI VANNAK A KÉPZÉSNEK?

A képzés munkamódszere a tréning jellegű. A kitűzött célok elérése érdekében a tanuláselméleti háttér feltárása után a tanulási motivációval, a differenciálás kérdéseivel foglalkozunk, érintve a hatékony kommunikációt és az értékelést is – mindezt korszerű tanulási módszerekkel feldolgozva.

A képzés sajátossága, hogy az alapfogalmak mellett a jogszabályi háttérrel is megismerkednek a résztvevők.

MIÉRT AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

A képzés elvégzésével a pedagógus képes lesz szerepét társadalmi összefüggéseiben értékelni, a mássághoz való viszonyát tudatosabban megfogalmazni, a társadalmi egyenlőtlenségekből származó tapasztalatokat alkalmazni a nevelési-oktatási helyzetben. Ismerni és érteni fogja a problémás viselkedés jellemzőit, a csoportban történő egyéni fejlesztés lehetőségeit és az iskolai lemorzsolódás megelőzésének módjait.