Mit gondol a pedagógus és mit gondol a diák?

Mit gondol a pedagógus és mit gondol a diák?

Megjelent az ELTE Mérés, Érékelés Munkacsoportjának 2020. évre vonatkozó gyorsjelentése.

A vizsgálat az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 azonosítószámú, „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben” című kiemelt pályázati program keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Miskolci Egyetem által szervezett pedagógus-továbbképzésekhez kapcsolódik.  Célja annak feltárása, hogy a képzésekben részt vevő iskolákat milyen tanulási környezet jellemzi, és hogy körükben a korai iskolaelhagyás szempontjából milyen rizikó- és védőfaktorok azonosíthatók.

A vizsgálati eredmények lehetővé teszik az iskolai szintű helyzetértékelést, fejlesztő javaslatok, prevenciós beavatkozások megfogalmazását, tervezését, valamint az iskolák eredményességi adatainak hosszabb távú nyomon követését

E jelentés a projekt 2020-as vizsgálati eredményeit mutatja be, azon iskolák adatait, amelyek az ELTE, valamint a ME képzéseiben vettek részt 2020-ban.

A gyorsjelentés ide kattintva tölthető le.