Kérdőíves adatfelvétel

A Mindenki iskolája képzéseihez egy helyzetértékelő mérés is kapcsolódik. A kérdőíves adatfelvétel – 2018-tól – minden év őszén a képzésekbe bevont valamennyi iskolában, minden pedagógussal, intézményvezetővel és a 7. osztályos tanulókkal történik az alábbi kérdés mentén: Milyen tanulási környezet jellemzi a képzésbe bevont iskolákat, s a korai iskolaelhagyás szempontjából milyen rizikó és védőfaktorok azonosíthatók?
A projektben részt vevő iskolák pedagógusainak száma: 2555, ebből kérdőívet kitöltő: 1247 (48%). A projektben részt vevő iskolák 7. osztályos tanulóinak száma: 3148, ebből kérdőívet kitöltő: 1476 (46%). Az adatok évente kerülnek majd feldolgozásra, összesítve és régiók szerint is.