GONDOLKODÁSI STRATÉGIÁK

GONDOLKODÁSI STRATÉGIÁK FEJLESZTÉSE A KORAI ISKOLAELHAGYÁS MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN

30 órás pedagógus-továbbképzés (20 kontakt és 10 online óra)

MI A KÉPZÉS CÉLJA?

A részt vevő pedagógusok képesek lesznek az algoritmikus gondolkodás azonosítására és fejlesztési lehetőségeire a különböző tantárgyak tartalmainak feldolgozásában. Bővíthetik ismereteiket a tudásról való gondolkodásról, azaz a metakognitív folyamatokról. A továbbképzésen elvégzett feladatokkal olyan ismeretek birtokába jutnak a résztvevők, melyek alkalmazásával az algoritmikus és a stratégiai gondolkodás tudatos alakítása megvalósítható.

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Elsősorban tanító és tanár kollégáknak, de jól hasznosítható a fejlesztőpedagógiai és gyógypedagógiai gyakorlatban is.

MILYEN FŐBB TARTALMI ELEMEI VANNAK A KÉPZÉSNEK?

A résztvevők megismerkednek a gondolkodási stratégiák elméleti hátterével, jártasságot szereznek az algoritmikus gondolkodás azonosításában és segítséget kapnak ezek fejlesztési lehetőségeihez az egyes a tantárgyak tanítása esetén. A pedagógusoknak alkalmuk nyílik a tudásról való gondolkodásra, s annak megtanítására, hogy egy tanuló képessé váljon saját tudásáról való tudás elérésére.

MIÉRT AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Mert a pedagógusok

– konkrét, a saját gyakorlatukból merített feladatokat terveznek, olyanokat, melyek megfelelnek, s olyanokat is, amelyek eltérnek a problémák megoldására használt jól bevált eljárásoktól;

– képesek lesznek megfogalmazni, hogy az elemzés és a tervezés fázisának a hosszúsága milyen hatással van a feladat megoldásának az eredményességére.