BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL, SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNNYEL KÜZDŐ, ÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKKAL VALÓ FOGLALKOZÁS MÓDSZERTANA

BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL, SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNNYEL KÜZDŐ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKKAL VALÓ FOGLALKOZÁS MÓDSZERTANA

30 órás pedagógus-továbbképzés

MI A KÉPZÉS CÉLJA?

A cél az, hogy a résztvevők legyenek tisztában a beilleszkedés tanulási, magatartási problémáival, a sajátos nevelési igényű gyermekek sajátosságaival és legyenek képesek a szakértői vélemény alapján az egyéni fejlesztési terv komplex elkészítésére, a fejlesztési ütem szukcesszív tervezésére. A hátrányos helyzetből adódó problémákat legyenek képesek pontosan értelmezni, kezelni, és a fejlesztendő részterületek súlypontjainak értelmezését követően az adekvát fejlesztőeszközöket kiválasztani.

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Azoknak a pedagógusoknak, akik beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekekkel foglalkoznak, valamint az integrációs lehetőségek következtében csoportjaikban, osztályaikban, munkájuk során kapcsolatba kerülnek sajátos nevelési igényű gyermekekkel és szeretnék pedagógiai módszereiket korszerű ismeretek birtokában felfrissíteni, kibővíteni.

MILYEN FŐBB TARTALMI ELEMEI VANNAK A KÉPZÉSNEK?

  • A kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylők köre
  • A diszfunkciók okai, következményei
  • Szemléletváltás, módszertan, terápiás lehetőségek
  • Fejlesztési terv tartalmi elemei, összeállítása
  • Fejlesztési súlypontok

MIÉRT AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

A résztvevők képessé válnak a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek problémaorientált, adekvát fejlesztésére. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében megismerik azokat a lehetőségeket, melyekkel segíthetik őket a mindennapi tevékenységeik során.