AZ ÓVODA – ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET TÁMOGATÁSA A KORAI ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN

AZ ÓVODA-ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET TÁMOGATÁSA A KORAI ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN

30 órás pedagógus-továbbképzés (20 kontakt és 10 online óra)

MI A KÉPZÉS CÉLJA?

A pedagógusok saját élményű tanulási folyamatban vesznek részt annak érdekében, hogy az iskolai “kezdő szakasz” kiemelt feladatát, az óvodából iskolába történő átmenetet meg tudják könnyíteni. A részt vevő tantestületek fejlesztő feladatsorok összeállításának segítségével valósíthatják meg saját intézményükben a korai iskolai kudarcok prevencióját.

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Elsősorban tanító és tanár kollégáknak ajánljuk, de jól hasznosítható a fejlesztőpedagógiai és gyógypedagógiai gyakorlatban is.

MILYEN FŐBB TARTALMI ELEMEI VANNAK A KÉPZÉSNEK?

A főbb tematikai egységek az iskolai átmenet aspektusai, gyermekekre gyakorolt hatásai, az egyéni differenciálás lehetőségei, szülők-óvodapedagógusok-tanítók együttműködésének fejlesztési lehetőségei, a társadalmi változások, a köznevelés és az intézményes nevelés összefüggéseinek feltárása.

MIÉRT AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

A részt vevő pedagógusok a tanulással, a beiskolázással kapcsolatos nemzetközi trendekhez közelítve, pedagógiai munkájukból kiemelhetik és rendszerezhetik az élethosszig tartó tanulás alapját képező kulcskompetenciák gyermekkorban történő fejlesztésére, alakítására vonatkozó ismereteiket. Továbbá alkalmuk nyílik a társadalmi változások, a közoktatás/köznevelés és az intézményes nevelés összefüggéseinek − a képzők által facilitált − feltárására, valamint az átmenet kezelését szolgáló jó gyakorlatok megismerésére.