A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS

A TEVÉKENYÉSGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS

30 órás pedagógus-továbbképzés

MI A KÉPZÉS CÉLJA?

Olyan pedagógiai elvek, módszertani, tanulásszervezési eljárások megismertetése a résztvevők, amelyek biztosítják a hatékony és aktív esélyegyenlőséget a pedagógusi tevékenységben.

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Azoknak a tanítóknak, tanároknak, akik általános iskolákban és alapfokú művészetoktatási intézményekben dolgoznak.

MILYEN FŐBB TARTALMI ELEMEI VANNAK A KÉPZÉSNEK?

Az alternatív, reformpedagógiák feldolgozása során a résztvevők megismerik az alternatív pedagógiai folyamatokat, a különböző tevékenységi formákat, a különböző tanulásszervezési eljárásokban a tevékenységközpontú pedagógiák módszertanát.

A problémaalapú oktatás a kooperatív módszerekkel együtt a tanulás-tanítását segíti, támogatja, és hatékonyabbá teszi az eltérő ütemben fejlődő gyermekek tevékenységeit.

A megtapasztalt tanulásszervezési eljárásban az ellenőrzés-értékelés motiváló hatása kiemelt szerepet tölt be.

MIÉRT AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Szakmai, pedagógiai helyzetek, szimulációs játékok, szerepjátékok támogatják az érvelés különböző technikáit, a szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles kommunikációt, a kooperációt.

A tanulói személyiség komplex fejlesztését szolgálja a csoportmunkákban feldolgozott, és mintaként szolgáló differenciált tanulásszervezés, továbbá lehetőséget nyújt a tanulók szociális készségének fejlesztésére, a problémamegoldásra, a kooperálásra.