A TANULÓK DIGITÁLIS SZÖVEGÉRTÉSI ÉS SZÖVEGALKOTÁSI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉS KÉPESSÉGEINEK FEJLESZTÉSI MÓDSZEREI

A TANULÓK DIGITÁLIS SZÖVEGÉRTÉSI ÉS SZÖVEGALKOTÁSI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉS KÉPESSÉGEINEK FEJLESZTÉSI MÓDSZEREI

30 órás pedagógus-továbbképzés

MI A KÉPZÉS CÉLJA?

A képzés célja, hogy bármely iskolafokon, bármilyen tantárgyat tanító pedagógus megismerkedhessen a digitális szövegek megértésének, megértetésének alapjaival, s a képzés végére maga is képes legyen ilyen jellegű feladatok megalkotására.

KINEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST? 

A képzést bármely szakos általános, vagy középiskolában tanító pedagógusnak ajánljuk, aki szeretne tenni a tanulók szövegértésének fejlődésért. Azoknak a kollégáknak, akik érzik a szövegértés-fejlesztési technikáik bővítésének szükségességét, illetve érdeklődnek a sokszínű módszertani lehetőségek elsajátítása iránt.

MILYEN FŐBB TARTALMI ELEMEI VANNAK A KÉPZÉSNEK?

A tematika tartalmi elemei:

  • a vizuális és verbális kommunikáció,
  • környezet- és természetvédelem a szövegértés fejlesztéséért,
  • a digitális szövegértés tartalmi keretének megismerése,
  • a nyomtatott és digitális szövegek hasonlósága, különbsége,
  • a szövegértés szintjei, azok jellemzői, kritériumai,
  • a tudatos gyakorlati fejlesztés területei.

MIÉRT AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

A résztvevők

  • olyan  szakmai kompetenciákra tehetnek szert, melyek segítségével képesek lesznek a tanulókmindennapi digitális szövegértésének, szövegalkotásának fejlesztésére,
  • önállóan is képessé válnak  hétköznapi oktatási tevékenységükben alkalmazható digitális szövegértést fejlesztő feladatok készítésére, 
  • gyakorlati példákon keresztül válnak alkalmassá a digitális szövegértési készséget fejlesztő feladatok készítésére.