A TANULÁSTÁMOGATÓ KOMMUNIKÁCIÓ FEJLESZTÉSE

A TANULÁSTÁMOGATÓ KOMMUNIKÁCIÓ FEJLESZTÉSE

30 órás pedagógus-továbbképzés (20 kontaktóra és 10 óra online képzés)

MI A KÉPZÉS CÉLJA?

A pedagógus-továbbképzés célja az általános és középiskolai pedagógusok tanulástámogató pedagógiai kommunikációjának a fejlesztése, a tanulók egyéni és csoportos szóbeli kommunikációját fejlesztő módszertani eszköztár bővítése.

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Általános iskolai (alsó és felső tagozat) és középiskolai teljes tantestületeknek ajánljuk függetlenül a pedagógusok szakjától.

MILYEN FŐBB TARTALMI ELEMEI VANNAK A KÉPZÉSNEK?

A képzés főbb témakörei:

  • a kommunikáció és a tanulás kapcsolata,
  • a kooperatív tanulás eljárásai a kommunikáció fejlesztésében,
  • a tanulók egyéni, páros és csoportos kommunikációját fejlesztő gyakorlattípusok,
  • a csoportdinamika és az eredményes kommunikáció fejlesztésének feltételei és lehetőségei,
  • a tanulástámogató pedagógiai kommunikáció sajátosságai, fejlesztésének lehetőségei.

A képzésen megismert kommunikációs eszköztár hozzájárul a tanórán a tanulói kommunikáció arányának, a tanulók egyéni és egymás közötti kommunikációjának, a tanulás élményszerűségének a növeléséhez.

MIÉRT AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

A képzés tanulási eredményeként a résztvevők képesek lesznek saját pedagógiai kommunikációjuk megfigyelésére és elemzésére. Képesek lesznek továbbá különböző tantárgyakban heterogén tanulócsoportokban olyan egyéni és kooperatív tanulási eljárások alkalmazására, amelyek a tanulók differenciált egyéni és társas szóbeli kommunikációs kompetenciáját, beszédértését, szóbeli kifejezőkészségét, a folyamatos beszéd képességét fejlesztik.