A JÁTÉKOK SZEREPE ÉS EREDMÉNYES HASZNÁLATA A HATÉKONY PEDAGÓGIAI FEJLESZTÉSBEN

A JÁTÉKOK SZEREPE ÉS EREDMÉNYES HASZNÁLATA A HATÉKONY PEDAGÓGIAI FEJLESZTÉSBEN

30 órás pedagógus-továbbképzés

MI A KÉPZÉS CÉLJA?

A képzés során a játékalapú és a játékstrukturált megközelítéseket alkalmazunk összhangban a problémamegoldó gondolkodással, a vizualitással és a kreativitást fejlesztő tevékenységekkel.

Célunk olyan általános gondolkodási, tanulási stratégiák fejlesztése, melyek bármelyik tantárgy tanulását segíthetik.

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST? 

Az 5-12. osztályokban tanító pedagógusoknak, aki fontosnak tartják logikai, illetve koncentrációs játékokkal kiegészíteni, támogatni mindennapi iskolai munkájukat.

MILYEN FŐBB TARTALMI ELEMEI VANNAK A KÉPZÉSNEK?

A képzés aktivitáson alapul, minden szervezett játéktevékenységet rövid elemzés, adaptálás, reflexió követ. A képzés 3 tartalmi részre tagolódik:

  • játékalapú megközelítés, itt a tanuló magából a játékból szerez élményt, ismeretet a logikai következtetések megértéséhez, megfogalmazásához 
  • játék-strukturált, amikor a játék motivációs környezetet biztosít, s maga a tanulás folyamata szerveződik játékos környezetbe
  •  elméleti összefoglalók, ezek az online órák keretében zajlanak, valamint az otthonról is végezhető számonkérés is az online felületen történik. 

MIÉRT AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Mert a pedagógusok

  • tapasztalati úton történő, felszabadult játékélményt biztosító módszereket ismerhetnek meg,
  • olyan képességeket sajátíthatnak el, amelyek támogatják, hogy a tanárok képesek legyenek az egyes játékokat implementálni, új elemekkel bővíteni, vagy akár teljesen új játékokat fejleszteni,
  • aktívabban tudják bevonni a tanulókat a tanulási tevékenységekbe, így pozitív élményekhez juttatják őket és alkalmasabbá válnak a tanulásra.